Ansvarsfördelning

Här kan du se hur Brf Guldsmeden tolkar § 28 i föreningens stadgar.

OBS! Vicevärden skall underrättas före ombyggnad av lägenhet.

Ansvarsfördelning Guldsmeden