Ordningsföreskrifter

Här kan du läsa om vad som gäller för boende och besökare till föreningen.

I stadgarna § 28 regleras att ”bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick”.

För allas vår trevnad har föreningen utöver stadgarna förtydligat och beslutat om nedanstående ordningsföreskrifter.

Obehöriga får inte släppas in i husen. Kontrollera att entrèdörrar och garageportar stängs.

Allmänna utrymmen

Anslag och skyltning får inte ske på ytterväggar, i hissar, trappuppgångar och entréer utan styrelsens godkännande.

Antenner

Får endast sättas upp efter styrelsens godkännande. Föreningen erbjuder kollektivt avtal om IT och telefoni.

Avflyttning/försäljning

Anmäls till vicevärd som genomför besiktning av lägenhet/lokal. Taggar till port och nycklar till lägenhet lämnas till köpare alt. till vicevärd.

Avgift/hyra

Enligt stadgarnas § 8 ska hyra vara betald sista vardagen i månaden före aktuell månad.

Balkonger/uteplatser

Får inte användas för mattpiskning. För mattpiskning finns vädringsställ på gården och mattpiskrum i källaren.

Brandskydd

Brandvarnare ska vara installerade i lägenheterna. En brandvarnare täcker 60 m².
Information om brandskydd finns på flera språk hos föreningens vaktmästare.

Cyklar och barnvagnar

Förvaras i avsedda utrymmen i källaren.

Energi

Till gagn för föreningens gemensamma ekonomi ska alla vara sparsamma med el, vatten och värme.

Försäkringar

Förtydligande av stadgarnas § 28 beträffande vattenledningsskador: skada på byggnad orsakad av bristfälligt tätskikt i våtrum ingår inte. Bristerna ersätts av medlem och inte av föreningen. Om bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring täcker skadan ska denna regleras genom att medlemmen betalar föreningens självrisk.
Beträffande vattenskador från akvarium och vattensängar gäller samma förutsättningar som ovan.
Bostadsrättsinnehavare ska ha brandvarnare installerad i lägenheten.

Garage (se parkering)

Husdjur

Är välkomna i föreningen, men de ska inte rastas inom området.
Det är också husses/mattes ansvar att husdjuret inte stör grannarna.

Motionslokal

All träning sker på egen risk
Barn under 15 år får inte vistas i lokalen utan vuxens sällskap
Bokning får endast ske för maximalt två timmar i följd per dag
Skada på utrustningen anmäls till vaktmästaren
Egen handduk används vid träning
Handtagen på maskinerna ska torkas av med papper och vätska efter avslutad träning.

Ordning och reda ska råda i lokalen när du lämnar den

Ohyra

Ohyra i lokal/lägenhet ska omedelbart meddelas till vicevärd.

Ombyggnad

Ombyggnad och/eller installation i lägenhet/lokal ska enligt § 29 i stadgarna utföras av fackmän.
Kontakta styrelsen före:

  • ingrepp i bärande konstruktion
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten
  • annan väsentlig förändring av lägenheten/lokalen.

Endast kolfilterfläktar är godkända i föreningen. Följer medlem inte detta är han/hon ansvarig och betalningsskyldig för de skador och olägenheter som kan drabba föreningen.

Parkering

Ska ske på därför avsedd plats så att snöröjning och städning inte försvåras. Alla parkeringsplatser, hyrda såväl som besöksplatser kräver tillstånd. Boende kontaktar Castor vid behov av garage/parkeringsplats.
Motorvärmaruttag ska vara låsta och sladden ska pga olycksrisk vara borttagen.
Se regler för parkering

Rökning

är med hänsyn till allergiker inte tillåten i allmänna utrymmen som trapphus, hissar, källare, tvättstugor samt vid entréer.

Sopsortering

Ska ske enligt sophusets sorteringsregler för att hålla kostnaderna för sophantering nere.
I föreningens grovsoprum får endast lämnas sådant som man tar med sig när man lämnar/flyttar från sin lägenhet.
Dit räknas möbler, kläder, skidor, husgeråd, mattor cyklar, dammsugare, pulkor,vitvaror(tvätt, spis, disk) kylmöbler och elektronikavfall från hushållet som inte varit fast monterat.

Det som inte får lämnas är sådant som inte hämtas t ex:
– byggavfall
– däck med eller utan fälg
– miljöfarligt avfall, kemikalier
– glödlampor/lågenergilampor, lysrör mm
– småbatterier och bilbatterier

För småbatterier och lampor finns behållare i soprummet.

Genomskinliga sopsäckar ska användas för grovsopor.
Kartonger ska plattas till innan de läggs i därför avsedd behållare.

Störning

Enligt stadgarnas § 30  är medlem ansvarig för att grannar inte utsätts för störningar, ex vis att inte utföra arbeten eller spela hög musik mellan klockan 22 och 07 så att grannarnas nattro störs.
Föreningen har avtal om störningsjour.

Tvättstugorna

Bokas på därför avsedd tavla och disponeras mellan klockan 07 och 23.
Tvättstugorna ska städas och maskinerna rengöras efter användning.