Vanliga frågor och svar

Här finner du vanliga frågor och svar som ofta ställs till vår förvaltare hos Castor. I första hand hänvisar vi dock till den information som finns i de olika menyerna här på hemsidan, exempelvis ”Föreningen” och ”Boende” eller till vår informationspärm.

Kontakta Arkaden för bredbandsuppkoppling, tel: 060-600 71 71 och berätta att du bor i Brf Guldsmeden i Sundsvall, ditt namn och lägenhetsnummer (Castors lägenhetsnummer som står på avgiftsavin).

Du vänder dig till bostadsrättsföreningens vicevärd med en formell förfrågan (skriftlig gärna med en enklare ritning)om att få göra de åtgärder du tänkt dig. Först efter besked (positivt eller negativt) kan du gå vidare med dina ombyggnadsplaner.

Malin Eklöf vicevärd hos Castor, kontaktar Polygon eller OCAB för att utföra en vattenskaderapport som han sedan översänder till föreningens försäkringsbolag med ditt namn och telefonnummer för en skadeanmälan. Därefter kontaktar du föreningens försäkringsbolag (f n Länsförsäkringar), ditt försäkringsbolag avseende hemförsäkringen samt det kollektiva bostadsrättstillägget som finns hos föreningens försäkringsbolag (f n Länsförsäkringar). Därefter skall alla inblandade försäkringsbolag lösa detta sinsemellan. Du kommer att drabbas av kostnader, så du redan nu är förberedd på detta, bl a avskrivningar på ytskikt (åldersavdrag) m m.  

Du vänder dig till Drakstadens Parkering AB, telefon 060 607 96 70 för att lösa det med dem.