Styrelse

Ordförande: Bill Andersson, Storgatan 54 A
Vice ordförande: Anders Göransson, Storgatan 54 A
Sekreterare: Anitha Magnusson, Storgatan 52 B
Vice sekreterare: Karin Slättman, Storgatan 56 A
Ledamot: Mattias Nord, Storgatan 56 B
Suppleant: Jan Ödén, Storgatan 52 B
Suppleant: Anders Nyberg, Storgatan 54 A

E-post till styrelsen: sänds via förvaltaren: malin.eklof@castor.se

Valberedning:
Margaretha Sundsten, maggan@sundsten.eu
Kenneth Bodin, kennethbodin@hotmail.com
Magnus Sjödin,

Revisorer: Öhrlings-PricewaterhouseCoopers AB (PWC)