Boendeinformation

Här hittar du nyttig information om ditt boende i Brf Guldsmeden från A-Ö. Se även föreningens ordningsföreskrifter.

Brandskydd

Vi rekommenderar att alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. Gärna flera stycken i en lägenhet!
OBS en brandvarnare täcker 60 m² om dörrarna är öppna.
Hos fastighetsskötaren finns informationsbroschyrer på olika språk.

Enligt gällande brandföreskrifter får inga föremål stå i allmänna utrymmen. I händelse av brand måste dessa utrymmen vara fria från föremål.

Fastighetsskötare

Vår fastighetsskötare via Castor heter Christer Lundmark. Felanmälan dagtid 060 – 12 80 00.

Förvaring för cyklar och barnvagnar

I källarvåningen i varje hus finns utrymmen med separat ingång. I vissa hus finner du ett barnvagnsförråd.

Förråd

Till varje lägenhet finns ett källarförråd samt ett mindre förråd som tidigare varit matkällare. Förråden i f.d. matkällaren är inte kylda.

Grovsoprum

Finns beläget i källaren Storgatan 52 och är öppet varje torsdag mellan 13:00 – 15:00. Det är absolut förbjudet att ställa/lämna saker i allmänna utrymmen såsom källargångar, trapphus, entréer mm. med hänsyn till gällande brandföreskrifter.
 

Internet, tv och telefoni

Föreningen har avtal om TV-utbud via Com Hem, kollektiv anslutning av internetuppkoppling hos Arkaden.
Internet Arkaden: 060-600 71 71, e-post: bredband@arkaden.se
För anslutning var god kontakta respektive leverantör. I månadsavgiften (hyran) ingår internetanslutning. Kapaciteten för internet är 100 Mbit som fördelas mellan boende i respektive hus.

Lägenhetsbesiktning/avflyttningsbesiktning, enligt § 31

Vid uppmaning från föreningen är lägenhetsinnehavaren skyldig att lämna tillträde till lägenheten för utförande av arbeten och besiktning.

Parkering, motorvärmarplatser, bilplatser och garage

Föreningen har tre garage varav ett är ett kallgarage. Samtliga p-platser utvändigt kräver parkeringstillstånd. Till varje bostadsrättslägenhet ingår två parkeringstillstånd för besöksplatser. Kontakta Castor 060 12 80 00, vid önskemål om bilplats. Vill du öppna garageporten med telefonen (gäller endast de med p-plats i garage) kontakta förvaltaren malin.eklof@castor.se

OBSERVERA att du som boende INTE kan använda besöksparkeringarna då parkeringsbolaget kontrollerar registreringsplåten och vilken adress ägaren till bilen har. Endast dina besökare får använda besöksparkeringen och då med gällande parkeringstillstånd.

Säkerhet, nycklar och passertaggar

För att behålla en hög säkerhetsnivå i föreningen är det viktigt att alla följer uppställda regler. De utkvitterade så kallades taggarna är till för skalskyddet, dvs för tillträdet till fastigheterna. Nycklarna ger tillträde till lägenheter och lokaler. Om ni förlorar en tagg ska det omedelbart anmälas till fastighetsskötaren, som då avregistrerar och tar bort behörigheten för denna tagg i föreningens inpasseringssystem. En ny tagg kvitteras kostnadsfritt ut av fastighetsskötaren.

Alla lås är skyddade genom att inga nycklar eller låscylindrar kan tillverkas utan att en nyckelrekvisition erhållits från föreningens förvaltare. Vid varje lägenhetsöverlåtelse/försäljning ska säljaren innan avflyttningen uppvisa att antalet nycklar som överlämnats till köparen överensstämmer med det antal som är utkvitterat för lägenheten. Om antalet nycklar inte överensstämmer med utkvitterade, är säljaren ansvarig för att byta till en ny låscylinder och nödvändigt antal nycklar på egen bekostnad.

Behöver du göra fler nycklar eller taggar så kontakta förvaltaren malin.eklof@castor.se

Sophantering

Föreningen har sopsortering i två sophus på Ågatan med följande fraktioner: Hushållssopor, tidningspapper, kartong, wellpapp, plast, färgat och ofärgat glas, metall, hushållsbatterier, glödlampor, elavfall och matavfall. I sophuset vid Storgatan 52 finns rum för grovsopor.
OBS! Endast genomskinliga sopsäckar får användas för grovsoporna.

Tvättstugor

På Storgatan 52, 54, 56 och 58 finns två tvättstugor per hus. Tvättstugan får disponeras alla dagar mellan kl. 07.00 – 23.00. Separata mattpiskrum med sug och vibrator finns i varje hus.

För allas trevnad och maskinernas hållbarhet ska maskinerna torkas av, tumlarfilter rensas och tvättstugan städas efter varje pass.

Övernattningslägenhet

Regler:

  • Lägenheten kan bokas av föreningens medlemmar i medlemmens namn. Medlemmen är ansvarig för lägenheten under den bokade tiden. I det ingår bl.a. ansvar för att lägenheten lämnas väl städad och rengjord enligt de regler som satts upp i lägenheten.
  • Om dessa inte följts debiteras en extra kostnad på 400 kronor.
  • Husdjur liksom rökning är inte tillåtet i lägenheten.
  • Lägenheten får bokas max 2 månader i förväg.
  • Bokning för ett dygn gäller från kl. 12.00 den dag lägenheten ska börja utnyttjas, till kl. 12.00 nästa dag.
  • Lägenheten är avsedd för korttidsboende. Lägenheten får därför inte bokas för mer än sju dagar i följd.
  • Bokning av lägenheten sker hos Castor, Anna Jälmevik, 060 64 47 08 anna.jalmevik@castor.se
  • Nyckel hämtas och kvitteras hos vaktmästeri.
  • Medlem återställer nyckel till vaktmästeri när utflyttning sker.
  • Lägenhetshyran är 300 kr/dygn. Denna debiteras medlemmen på ”hyresavin” månaden efter uthyrningen.